Julkalendern lucka 16: Länktips

Idag tipsar vi om en film som handlar om döva översättare och tolkar! 

(Filmen är framtagen av SDR:s projekt, "Utbildning för döva tolkar och översättare". Projektets syfte är att stärka döva personers konkurrenskraft och sysselsättning inom tolk - och översättningsbranschen genom att kartlägga behoven och möjligheterna inom området, att utforma kurser som ger döva personer auktorisering inom området samt att skapa nätverk mellan döva tolkar, översättare och arbetsgivare.)

Allmänt | |
Upp