Tolkbolag som tar ut miljoner i vinst

Tolkbolag som tar ut miljoner i vinst

Tolksituationen idag:

Upphandlingarna hos landstingen gör så att priserna måste pressas ned med försämrade villkor för tolkarna som följd.

Tolk till arbetsplatsen måste bekostas av arbetsgivaren såvida inte det handlar om utbildning, då får kan man få 50 000 kr från AF under förutsättning att man registrerar sig som arbetssökande med nedsatt förmåga hos AF. Oavsett bägge fallen så måste arbetsgivaren be om offert från tolkbolagen. 

Vi upplever alltså idag att tolkarna har usla villkor samt att vi döva måste kämpa för att kunna få tolk framför allt till arbetslivet.

Nu har det kommit till vår kännedom att de största tolkbolagen i Stockholm tagit ut miljoner i vinst. Är detta OK?

Här publicerar (och förklarar) vi siffrorna.

De två största bolagen i Stockholm är TSP AB, som ligger etta i turordningslistan och Stockholmstolkarna AB (STAB) som ligger trea i turordningslistan:

 

 

 

Kommentar:

 

Vinsten kan användas antingen som utdelning (= pengar till aktieägare) eller som avsättning till moder- eller dotterbolag.

STAB har haft utdelning endast åren 2009 och 2011, övriga år avsattes vinsten till moderbolaget (läs nedan).

 

Delar av STAB:s tidigare vinster avsattes till moderbolaget Pavarottan (där STAB:s tidigare VD Kerstin Björk satt i styrelsen) fram till 2011 då aktierna i STAB såldes till Fab4.

Vid det året hade Pavarottan 17 miljoner i tillgångar.

Samma tid startades Fab4 med följande fyra i styrelsen: ordförande Hanna Sofia Lindfors och ledamöterna Lisbet Marianne Holm, Priscilla Nuria Ferrera och Ulrika Elisabeth Kellerman.

Delar av STAB:s vinster har därefter avsatts till detta bolag som idag har ca 11 miljoner i tillgångar.

De övriga tolkbolagen som ligger bland de främsta i turordningslistan (LW tolkservice AB, Avantii och JC Tolk) uppvisar uppgifter som inte är anmärkningsvärda på samma sätt som de två ovan nämnda.

 

 
 
 
 

 

 

Källa: Skärmdumpar från allabolag.se

DE STÖRSTA:

Stockholmstolkarna AB

http://www.allabolag.se/5564499456/AB_Stockholmstolkarna_STAB


Moderbolag till Stockholmstolkarna AB

http://www.allabolag.se/5568613896/Fab4TSP AB  

http://www.allabolag.se/5567109144/Tolkservice_profession_TI_AB

 

ÖVRIGA:

Avanti - http://www.allabolag.se/5567700462/Avanti_teckensprakstolk_AB


LW Tolk - http://www.allabolag.se/5567612170/LW_Tolkservice_AB


JC Tolk AB - http://www.allabolag.se/5567260855/JC_tolk_AB   

 

Syftet med det här inlägget är att visa hur det ser ut och uppmana till diskussion kring tolkföretagarnas vinst och tolkarnas löner. 

Dags att bojkotta vissa bolag? 

/ Dövhallen 

 

 

 

 

 

 

Allmänt | | 15 kommentarer |

SDR 2015,

Här kommer insändaren som vi syftade på i vår tidigare inlägg här på Dövhallen. Den första skrevs av Lars Åke Wikström, Tord Lind och Per-Thomas Örlegård. Den andra är ett replik från Thomas  Spogardh, den tredje från SDI, SDUF och Västanviks folkhögskola. Den sista är återigen från de tre. 
Den
 
 
Allmänt | | Kommentera |

SDR 2015

Våren 2013 publicerade vi på dövhallen det första inlägget om en gympalärares sexuella trakasserier mot ett stort antal elever på några av SPSM:s grundskolor i Sverige. Det ledde till att en av de största skandalerna i vår tid i dövvärlden uppdagades. Det ledde också till att SDR tog itu med frågan om sexuella trakasserier inom dövvärlden, ett oerhört viktigt arbete.

Nästa vecka har SDR förbundsmöte i Sundsvall då fyllnadsval ska ske. Vi har fått kännedom om att Malmö dövförening Svenske planerar att nominera en motkandidat, Per-Thomas Örlegård.

När skandalen med de sexuella trakasserierna uppdagades skrev Expressen en artikelserie om händelserna, och Dövas Tidning skrev senare en sammanfattning av Expressens artiklar. Efter det publicerades en insändare i Dövas Tidning skriven av Lars-Åke Wikström, Tord Lind och Per-Thomas Örlegård. I den ställer dom sig bakom den anklagade gympaläraren. Vi fann detta lika upprörande då som nu. Att tre så pass starka profiler inom dövvärlden gör ett sådant uttalande gör att vi undrar: är det en förklaring till att det tystades ner så länge? Att det fanns en herrklubb som höll varandra om ryggen? Med sin insändare väljer de i detsamma att ifrågasätta de 40 personerna som berättade sin historia!

Om förbundsmötet väljer in en av dessa tre personer i SDR styrelse kommer SDR att tappa all trovärdighet i frågan om sexuella trakasserier. Vi hoppas att ombuden är lika oroade över detta som vi och att de ser till att det inte händer. Låt det bli en markering att vi accepterar inte sexuella trakasserier och det kan aldrig ursäktas eller försvaras.
 
Malin Johansson
Malin Beckman
Mia Modig
Johanna Carlsson
Allmänt | | 2 kommentarer |
Upp