Vårt ställningstagande

Vi tar emot artiklar skrivna av de som Dövas Tidning bedömt inte platsar i deras tidning, eller artiklar som handlar om sådant som berör dövvärlden men som inte bevakats av DT, eller som handlar om ämnen som DT prioriterat bort. Vi välkomnar även texter av/med personer som av någon anledning blivit objekt för DT:s intresse men som inte känner sig bekväma med att bli intervjuade av journalisterna på DT.

Vi gör det här ställningstagandet för att markera vårt missnöje med Dövas Tidnings nyhetsbevakning, deras ignorans mot läsarkritik och ovilja att erkänna misstag, samt för deras behandling av deras medarbetare. Vi anser att alla organisationer och företag, inklusive DT:s redaktion, har ett ansvar för hur de behandlar medarbetare. Det handlar bland annat om att alltid ge medarbetare en chans att bemöta påståenden (särskilt om dessa grundar sig helt eller delvis på andra hands-information) att inte censurera försök till offentlig förklaring samt i de fall avtal rivs eller skrivs om, i det minsta ett möte ansikte mot ansikte.

Det här är ingen konkurrerande bevakning, vi skriver allt ideellt och det som skrivs här får Dövas Tidning ta in om så önskas – om texterna tas in i sin helhet och skribentens namn nämns. Citerar eller nämner Dövas Tidning något som skrivs här ska källan noga anges.

Allmänt | | 5 kommentarer |

Schönströmsstipendiaten Jenny Nilsson

                                                             FOTO: Malin Söderberg

 

Årets Schönströmstipendium har getts till Jenny Nilsson som sedan tidigare har en kandidatexamen i internationella relationer från Stockholms universitet, och som nu läser en masterutbildning i Mänskliga rättigheter vid Göteborgs universitet. Jenny är 25 år och kommer från Piteå och Örebro, och som just nu är på väg till Göteborg från Malmö därifrån hon flyttar sina studier på grund av tolksituationen.

 Om sina studier i internationella relationer och vad det innebär att läsa mänskliga rättigheter på masternivå säger Jenny att internationella relationer är ett mycket spännande ämne, och att man bör hänga med i vad som händer i världen för att läsa ämnet. Jenny kan numera, efter tre års studier, bättre kritisera och förstå vad tidningarna skriver eller inte skriver om, och tillägger att det är klart att ett genuint intresse också behövs men att hon tror att alla som läser det hon gör skulle bli intresserade av internationell politik.

Det är något som berör människan på alla plan.

Den som studerar internationella relationer och mänskliga rättigheter kan sedan arbeta med i princip vad som helst, säger Jenny. Man kan till exempel bli diplomat, handläggare på internationella organisationer, och arbeta inom politiken. Bland annat. Själv drömmer  FN-fantasten Jenny om att kunna påverka inom FN.

Jenny har valt att läsa på masternivå för att få ett användbart verktyg som hon tror att hon kommer att få mycket nytta av senare. Speciellt när Jenny gärna vill arbeta med döva och funktionshinderspolitik där hon kommer att kunna hämta ut mycket från vad hon vet hur kvinnor och ursprungsbefolkningen har arbetat för sina rättigheter och vilka argument de har använt.

”Vi döva har fått ett kraftfullt dokument i Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, detta dokument vill jag utveckla och arbeta med.”

Som döv har man ofta den fördelen att man är van att tänka gränslöst och att umgås internationellt, och för Jenny är det en fördel i hennes studier. Hon har rest och mött döva i deras vardagliga liv och i andra sammanhang och därifrån fått större förståelse för kulturella skillnader och likheter och det har hon sedan kunnat relatera till det som de läser i utbildningen. Som ett exempel är att man kan relatera till de döva hon mött i utvecklingsländerna och fundera på hur man kan arbeta för att inkludera dem när de på universitet diskuterar utvecklingsfrågor. Det är en stor fördel att vara en världsmedborgare, som vi döva är, när man studerar internationella relationer! 

Eftersom Jenny är så kunnig inom internationell politik och vi lever i en orolig värld där vi alla undrar vart vi är på väg och vad som ska hända imorgon passade jag vår gemensamma fråga till henne.

Vi lever ju i en alltmer global värld. Kan du säga något om vart du tror världen är på väg(i världspolitiken), och vad du tror om Sveriges plats i den världen?

”Sverige behöver vara mer tydlig med vilken utrikespolitik vi vill ha. Inte många svenskar är medvetna om till exempel vår starka ställning inom vapenimporter där vi säljer mest per invånare samtidigt är vi ofta FN fanatiker och tror på effekten som kan fås utifrån FN. Sverige behöver alltså sluta med vapenimporterna och ställa större röst på utrikespolitiken. Jag gick just och såg Palme-filmen där Palme var en som vågade säga ifrån och försvara svenska välfärdsvärderingar en sådan typ av politik skulle Sverige behöva nu. När det gäller oss döva så tror många att Sverige har en bra ställning inom funktionshinderspolitiken men där har Sverige halkat efter. Genom mina resor har jag sett många länder som har bättre ställning än oss i många områden tex politiskt medverkan inom olika parlamentsledamöter. I dagens globaliserade värld tror jag att det är ett fördel för oss döva. Vi tar redan fördel av detta genom vårt starka gemensamma påverkansarbete både nationellt och internationellt och det kommer att löna sig senare på grund av vår vilja att samarbeta över nationsgränserna.”

  

Tack så mycket, och lycka till med ditt gränslösa arbete!

 Jenny Schöldt

Allmänt | | 5 kommentarer |

Tolkkvalitet?!

 
 
 
Tolkkvalitet?

Nu vill jag diskutera kring tolkkvaliteten. En fråga som ni alla har mött eller drabbats av tolkar som inte riktigt är bra. Eller vi kan säga så här riktigt dåliga tolkar.

När ska vi klaga? Klagar verkligen alla av oss när vi möter dåliga tolkar?

Jag vill berätta om hur jag har haft det hittills. Jag har tagit examen i Internationella relationer hos Stockholms Universitet. Under de tre åren i Stockholm har jag knappt haft problem med mina tolkar. Eller jo jag har mött tolkar som var mindre bra men när jag har bett om att få byta har jag alltid fått nya och bättre tolkar.

När jag har tagit examen funderade jag länge på vad jag skulle göra efter det. Jag är väldigt intresserad av mänskliga rättigheter och tyckte att två utbildningar i Göteborg Universitet och Malmö högskola lät jätteintressant. Jag bestämde mig för Malmö.

Innan jag började mina studier åkte jag på en konferens i New York, och kom in i utbildningen en vecka senare efter introveckan. Jag testade då några tolkar men som sagt hade jag haft en hel del olika tolkar tidigare och jag ser på direkten om det funkar med en tolk eller om det inte funkar. Som ni alla döva gör.

Eftersom mina tolkar jag fick i Malmö var avsevärt sämre än de jag haft tidigare så skickade jag ett klagomål och bad om att få byta ut min huvudtolk. Jag möttes av svaret att det inte gick att byta ut tolkar och att det inte finns några lediga tolkar alls i regionen Skåne.

Jag försökte igen och bad om att titta på andra lösningar som att hyra in andra tolkar eller ha tre tolkar för att tolkarna här har svårigheter med att tolka från engelska medan en kunde så i med tre tolkar kunde den ena stödja de två andra.

Men återigen möttes jag av ett nej av min funktionhinderssamordnare och att det inte gick att ordna. Detta visade på en ovilja att försöka lösa problemet och de tyckte att jag skulle nöja mig med det jag fått.

Hur ska detta egentligen funka? Ska vi vara nöjda med det vi fått? Ska vi studenter inte ha möjligheter till att klaga och kräva bra kvalitet på tolkarna? Hur ska tolkarna få veta om de gör ett bra jobb eller inte om vi inte klagar? Och ännu värre om tolkarna inte tar emot våra klagomål?

Som det ser ut nu funderar jag på att byta universitet till en som möter mina behov och krav.

Ska det vara så här? I Sverige som har ratificerat Konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning där konventionen betonar att vi döva har rättighet till att få kvalitetstolkar.

Ska vi döva ungdomar inte få studera på masternivåer för att tolkarna inte klarar av detta? I egenskap som en student som ironiskt nog studerar mänskliga rättigheter är mitt svar nej, det ska inte funka så här.

 

 

Allmänt | | 5 kommentarer |
Upp