Forumdag 24 mars

# BYSS forumdag - fortsättningen på #metoo och #slådövörattill (på teckenspråk: # BYSS). En forumdag i Stockholm med föreläsningar och panelsamtal. På kvällen blir det uppläsning på Dövas hus.

Dagprogram: På ABF-huset, Sveavägen 41. Klockan 11-15.45. Programmet innehållet föreläsning, panel, diskussion osv. Max 80 deltagare. Enklare lunch ingår. Endast för kvinnor och icke-binära.

Kvällsprogram: Dövas hus, Palmfeltsvägen 13, Globen. Dörrarna öppnas 18.30 och programmet börjar 19.00. Dövas hus håller öppet till 01.00 och baren är öppen. Alla är varmt välkomna. Max 150 personer kommer in.


Anmälan till anmalan@antligennu.se. Skriv BYSS och uppge ditt namn. Först till kvarn! Anmälan gäller för dagprogrammet och du är då garanterad entré på kvällen till Dövas hus (OBS du är bara garanterad din plats om du kommer när dörrarna öppnas dvs 18.30). Om du bara vill komma på kvällen till dövas hus kan du inte anmäla dig i förväg utan då är det först till kvarn vid dörren.


När: Lördag 24 mars 
Var: Stockholm (ABF-huset och Dövas hus)
Tid: kl 11-15:45 och 18:30-01:00
Kostnad: gratis. Anmälan görs till anmalan@antligennu.se 

Detaljerat program:

ABF-huset, 11.00-15.30
- Q&A (frågestund) med initiativtagarna: om #byss - vad här hänt och vad händer nu.
- Marie Aspensjö och Sara Schöldt, Dövteamet Stockholm. Vilken hjälp finns att få idag?
- Felicia Ferreira. Kvinnojouren för döva i Skåne.
- Samtal med Cecilia Önnstad Uhlander om artikelserien i Expressen 2013. Ett #metoo-upprop fyra år “för tidigt”.
- Maria Sandgren Fil. dr. i psykologi och lektor vid Södertörns högskola. "En kamp för mer jämlikhet: Hur #metoo synliggjorde kvinnor, flickor och icke-binäras erfarenheter"
- Panelsamtal med representanter från Sveriges Dövas Riksförbund, Svenska Dövidrottsförbundet och Sveriges Dövas Ungdomsförbund
- Samtal med representanter från SPSM
- Frågestund och öppen diskussion - vad tar vi med oss och hur går vi vidare?

Dövas hus, från 18.30
- Uppläsning. En samling av #byss-berättelser som kommit in, framförda av Amina Ouahid, Rebecca Drammeh, Izabella Thuresson, Sofia Nilsson och Åsa Gustavsson
- Kvinnokamp-poesi, Jamila Ouahid.
- Eftersamtal

Varmt välkomna!
/Arrangörsgruppen
Mia Modig, Elsa Brunemalm, Malin Johansson Kvitvær, Jannicke Kvitvær, med Åsa Gustavsson (Äntligen Nu)
Allmänt, Forumdag 24 mars 2018 | | Kommentera |

Julkalendern lucka 24: önskelista

Nu närmar Dövhallens julkalender sitt slut.

I denna julkalender har vi lyft fram all möjligt kring dagens tolktjänst i Sverige - allt från statistik till personliga fall. Allt i en sann strukturell diskriminerings anda. Detta händer på grund av en förlegad och missanpassad tolktjänst.

Vår önskelista ser alltså ut så här:

  • En nationell tolktjänst (så det blir lika för alla i hela landet)
  • Lyft bort ansvaret från Arbetsförmedlingen, Post-telestyrelsen och landstingen (till dess – alla olika insatser snälla sluta göra olika)
  • Blä för att vara den ofrivilliga patienten (Socialdepartementet kanske var rätt myndighet i begynnelsen då döva skulle bli hjälpta och absolut inte klara sig själva. Nu är det hög tid att tolktjänsten slutar ses som en hälso- och sjukfråga. Finansdepartementet och Kulturdeparmentet skulle kunna dela på ansvaret för tolktjänsten, tycker vi)
  • Anpassa systemet till dagens verklighet (döva gör karriärer och är aktiva på den demokratiska arenan, faktiskt)
  • Ta bort begreppet vardagstolkning (det är en rättighet att få tolk till alla situationer i livet, inte enbart på vardagen)
  • Förbättrade arbetsvillkor för tolkarna (så att någon vill jobba som tolk)
  • En klarhet i vad tolktjänst faktiskt kostar på nationell plan (jämfört med landsting då de måste ha  ofantliga höga administrativa kostnader)

Den här presenten är till Sveriges Dövas Riksförbund (som redan idag gör ett fantastiskt och viktigt arbete). Denna julkalender kan ni t.ex. skriva ut och sedan ge den till valfri politiker/tjänsteman/tolkcentralchef. 

Från Dövhallen: God Jul! Till er som inte firar jul; ha en riktigt skön torsdag!

Allmänt | | 2 kommentarer |

Julkalendern lucka 23: Tolk till den demokratiska arenan

Dagens tolktjänst motarbetar demokratins principer för döva, hörselskadade och dövblinda. Den inskränker medborgerliga rättigheter i den demokratiska arenan med ansvar- och finansieringsprincipen.

Nuvarande tolktjänst har allvarliga brister och som Dövhallen lyft fram i denna julkalender. Vi skulle säga att detta är allvarligt när döva, hörselskadade och dövblindas medborgerliga rättigheter inskränks på grund av inkompetens, ekonomiska intressen och en ovilja till förändring.

Här berättar vi två fall om hur tolkning till förtroendeuppdrag och att synas och höras i den demokratiska arenan ser ut idag.

En har fått ett förtroendeuppdrag via en dövförening att representera i en nämnd för att bevaka och lyfta teckenspråksfrågor för hela länet. Detta år har det varit fyra möten, och tre av fyra beställningar togs av tolkcentralen - det var inga problem. Men den fjärde beställningen var det plötsligt stopp. "Tolkcentralen ska inte ta detta uppdrag för den ska betalas av nämnden och därför kommer vi inte lägga in beställningen i systemet." 1. Varför problem först nu? Känns lite på måfå, ibland får en tolk till förtroendeuppdrag och ibland får en inte tolk. Beroende på tolkcentralens humör. 2. Att de inte lägger in beställningen alls tycker vi är mer allvarligare?! Det leder till statistiken blir missvisande och tolkcentralen får guldstjärna för att de lyckats leverera tolkuppdrag men i själva verket har de satt i system att neka beställningar när det kommer till ansvars- och finansieringsprincipen. Hur gick det sen med det dära mötet? Jo nämnden tog kostnaden och tyckte att det var märkligt och tjänstemännen skulle undersöka vidare. Det finns ju en risk att nämnden i fortsättningen inte vill ta tolkkostnader och därmed välja bort dövkompetens. Det finns många intresserade döva, hörselskadade o dövblinda som vill engagera sig politiskt eller representera dövsamhället men inte orkar ta detta med tolkcentralen. En stor allvarlig hot mot att få delta i den demokratiska processen på lika villkor.

En blev inbjuden till ett radioprogram för att göra en intervju om politik kring teckenspråk och deafhood. Det var ett ansett radioprogram och självfallet sänder hen en beställning till tolkcentralen. Och önskade ett specifikt bolag och dess tolkar pga vet hen får kvalité och fungerar bra med dessa tolkar, speciellt i ett radioprogram då måste kunna framföra budskapet på ett bra sätt. Tolkcentralen svarade "det är radiobolaget som ska ta kostnaden". Producenten för programmet blev sjukt förvirrad, och personen försökte lösa tolksituationen tillsammans med producenten. Ringde dit och hit. Till slut blev det via en arbetskamrat som tog sig an uppdraget o produktionsbolaget betalade en timmes tolk. Innan intervjun startades så diskuterade alla inblandade hur sjukt allvarligt det var att döva fråntas sin rätt till att synas och höras i demokratiska arenor när betalningsansvaret läggs på den demokratiska arenan. Extremt audistiskt system. Detta sker 2015, helt öppet. Systematisk strukturdiskriminering. Sen kan vi fråga oss vad tolkcentralen gör för att förändra detta - som redan avhandlats i ett tidigare inlägg.

Systemet som finns idag vill döva ska förhålla sig passiva och inte engagera sig i demokratin. En lien historisk kontext till inlägget - SDR kämpade för att tolktjänsten skulle införas i Sverige av just den anledningen - att kunna träffa politiker och driva teckenspråksfrågor. Men nu har det alltmer gått bakåt i utvecklingen - vi tolkanvändare får inte göra karriärer, får inte ta plats i demokratiska arenan och mycket mer annat - klicka bakåt i scrollet så ser du dagens tolktjänst. Ett skämt alltså.

Allmänt | | Kommentera |
Upp