Julkalender lucka 14: En nödlösning

I dagens lucka kan ni läsa om ett fall där handläggaren på Arbetsförmedlingen föreslog en "smyglösning" på problemet med bristen på tolkpengar. 

Inför mötet med handläggaren från Arbetsförmedlingen hade jag bett chefen om att få veta hur många kursdagar det brukade vara för oss på arbetsplatsen. Det blir en hel del då det handlar om flera ansvarsområden för en anställd. Jag tog med information om hur vår arbetsplats fungerade och hur mycket den totala kostnaden för teckenspråkstolkar skulle bli för min del. Det översteg givetvis summan på 50 000 kr som tolkkostnader för utbildning på arbetsplatsen maximalt får uppgå till idag.

Förutom de 50 000 kronorna, går det även att få 60 000 kr som stöd till personligt biträde (läs mer om personligt biträde här). På många arbetsplatser används även dessa pengar till tolkkostnader, eftersom det är ett sådant oerhört stort behov. Ironiskt är att i statskontorets översyn av tolkutbildningarna (som Malin skrev om här på dövhallen den 10 november) påstod utredarna att bidraget för stöd till personligt biträde enligt praxis sällan används till tolkning. Enligt vilken praxis då? Undrar vi, för vår erfarenhet är tvärtom - vi måste använda alla pengar vi kan till tolkar, inklusive stöd till personligt biträde, och det räcker ändå inte. 

I mitt fall beräknade vi alltså att 110 000 kronor inte skulle räcka till tolkkostnader under ett år. Då föreslog handläggaren att vi skulle acceptera lönebidrag för att kunna få mer pengar till kostnaderna för teckenspråkstolk. Det var tydligt att lönebidraget inte är tänkt att användas till tolkkostnader, men att handläggaren föreslog det som en nödlösning på problemet. Lönebidrag är egentligen tänkt att användas för anpassningar av arbetsplatsen när en anställd har en funktionsnedsättning (och därmed, med deras språk, "nedsatt arbetsförmåga") (läs mer här). 

Summan av hela soppan, jag är idag anställd med lönebidrag och ännu har jag inte överskridit summan för personligt biträde plus pengarna för tolkkostnader vid utbildning på arbetsplatsen. Inom kort kommer jag att få mer ansvar och därmed gå på fler utbildningar, och då räknar jag med att arbetsgivaren betalar de extra kostnaderna det medför utan att klaga, då de fått mer pengar i och med mitt lönebidrag. 

Imorgon berättar vi om ett annat fall där en döv person ställdes inför samma problem som den här personen, och själv föreslog lönebidrag som en lösning på problemet. Hen fick då till svar att det inte är så lönebidrag är tänkt att användas, och handläggaren kunde inte göra något annat än att beklaga att hen inte kunde få mer pengar till tolkkostnader. 

Allmänt | |
Upp