Julkalendern lucka 22: O-valfrihet att plugga vad du vill

I 21 dagar har vi lyft alla möjliga problem och absurda saker inom tolksystemet i Sverige idag. Men det finns ett område där det brukar fungera väldigt bra - och det är utbildningstolkning. Om du studerar på universitet och högskola idag får du generellt tolk och bristen är låg. Men det finns problem även här - till exempel svårigheter att byta bort tolkar en inte trivs med på grund av att universitetet har avtal med ett visst tolkbolag. På grund av att universiteten är låsta i avtal med vissa tolkbolag innebär det att en döv student kan tvingas ha en tolk som inte alls fungerar bra. Vi skrev om ett sådant fall på Dövhallen i oktober 2012, läs det inlägget HÄR

Överlag fungerar det dock bra, såvida du inte vill plugga på en privat utbildning. Då är det tvärstopp och hela systemet räcker lång näsa åt en igen. Det är som att systemet säger ”Hahaha gick du på den lätta?? Trodde du att du skulle få plugga vad du vill och var du vill?? Nähä du. För du använder teckenspråk och du får vackert finna dig i våra regler. För att det är så bara”, om systemet kunde prata alltså, eh... 

För så här är det: vill du läsa en privat utbildning på en privat skola måste skolan betala själv. Och hur många privatskolor vill det? 

  1. Alla
  2. Ingen
  3. Typ ingen

Rätt svar är C. Typ ingen. Vi känner till fall där skolan till sist gått med på att betala för tolk - men det är inte utan mycket bråk innan! Och som sagt sällsynt. 

Det handlar om allt från utbildningar till massageterapeut till KY-utbildningar som på sistone satt käppar i hjulen för många döva för att det är oklart vems betalningsansvaret för tolkar är på KY-utbildningar. 

Dövhallen har även fått in ett annat fall, där en person ville gå en kurs på Folkuniversitetet men inte kunde gå den för att de nekade att stå för tolkkostnader. Det är allvarligare eftersom Folkuniversitetet är statligt och får statsbidrag för de extra kostnader det kan innebära att se till att alla människor kan ta del av deras folkbildning. Förmodligen har de bara sagt nej som en ren reflex - en pengabesparingsreflex som allt fler i samhället verkar lida av idag. Ärendet är inte avgjort än, så kanske kommer Folkuniversitetet ändra sig, det hoppas vi, och det vore det rimligaste.

Slutsatsen är alltså att i Sverige idag kan du inte studera vad du vill. Du kan studera så länge det är en utbildning som ligger på universitet eller högskola men sedan tar det stopp och du blir beroende av privata aktörers goodwill (och som vi vet har privata aktörer generellt inte så mycket goodwill...). Så mycket för den valfriheten.

Medan tolksystemet på universitet och högskolor fungerar väldigt bra är det en helt annan sak ju högre du klättrar på den akademiska stegen. För doktorander eller anställda på universitet och högskolor gäller inte samma regler, så döva doktorander eller universitetsanställda har små möjligheter att få tolk i sitt arbete - vilket i förlängningen innebär att de har små möjligheter att bli doktorander från första början eftersom universiteten inte vill ta den kostnaden och hellre anställer någon annan. HÄR kan ni läsa en artikel om ett sådant fall, där universitetet öppet sa att de inte kommer anställa en döv person för att de inte kan (vill) ta den kostnaden, och heller inte är skyldiga att göra det. Läsvärd artikel om hur bisarrt systemet är. Här har vi också exempel på hur systemfelet att bara den döva personen är tolkanvändare drabbar döva. Om en döv person undervisar på universitetet till en hörande klass, är det ju den icke-teckenspråkskunniga klassen som är i störst behov av tolk. Läraren behöver inte tolk för att undervisa, hen kan undervisa för fullt, men eleverna behöver tolk för att kunna tillgodogöra sig informationen från läraren. Men det godkänner inte systemet idag. 

Vad systemet indirekt säger är alltså att det är helt okej att döva pluggar på högskolor och tar akademiska poäng, men bara upp till en viss gräns (någon måtta får det vara!). Det finns inget förhållningssätt till döva tolkanvändare som vill utbilda sig eller jobba inom akademin. Det saknas en översyn och helhetslösning för hela landet! 

Allmänt | |
Upp