Julkalender lucka 12: Kort om bildtelefoniträsket

Tänk dig att du sitter i ett fikarum på jobbet eller skolan, plötsligt vill någon berätta något för alla i rummet. Du kan inte få en tolk på nolltid, så du kommer att missa allt som sägs.

Eller så ringer du bildtelefonförmedlingen via Skype, bildtelefon app eller videosamtal och ringer upp till någon med telefon så att den som ska berätta får tala in till telefonen. Tolken i rutan tolkar allt som sägs, du hänger med till 100 %. Är det verkligen möjligt?

Ja, tack vare Örebro Tolkcentral som i slutet på 1990 talet körde en försökverksamhet med tolk via bildtelefon för att få ner tolkbristen. Försöket blev en succé, vilket jag tror att alla kan hålla med om? Idag kan vi ringa från nästan varsomhelst till bildtelefonförmedlingen och härmed få tillgång till en teckenspråkstolk på direkten. 

Bildtelefonverksamheten i Örebro har utökat till att ha samarbete med flera landsting i Sverige. Enligt Nysamrapport om Tolkcentraler 2014 på sida 11 kan vi se att tolkcentraler i följande län har bildtelefonverksamhet: Gotland, Halland, Kalmar, Norrbotten, Södermanland, Uppsala, Örebro och Östergötland. 

Varför bildtelefoniträsket?
I dagens marknad med en massa vinsttänkande och effektivisering så är det inte konstigt att någon börjar med en lönsam verksamhet (t.ex. så får bildtelefoni cirka 19 miljoner kronor per utförande år från Post- och Telestyrelsen.) Och så hakar fler på. Region Örebro har haft bildtelefonförmedling sen många år och vunnit 2 upphandlingar på grund av att konkurrenter inte kunde uppnå samma kvalitet. 

Men vad hände? 
Organisationen Den nya välfärden, www.dnv.se (som finaniseras av Svenskt Näringsliv) säger sig vilja skapa ett bättre företagsklimat i Sverige. Bland annat så har de jobbat för att skolpengen blev en verklighet. 

De fick in en anmälan mot Tolkcentralen i Region Örebro län för snedvriden konkurrens och att Region Örebro län utför verksamhet (bildtelefonin) utanför regionens gränser. Det sistnämnda är olagligt enligt lokaliseringsprincipen. Läs domen från förvaltningsrätten om Region Örebro inte har rätt att utföra en rikstäckande bildtelefonverksamhet: LÄNK.

Den nya välfärden menar att det inte finns hinder för Örebro TC att bedriva bildtelefontjänst för sin invånare. Däremot ska de inte kunna bedriva en nationell bildtelefontjänst. 

Då kan vi börja diskutera vad vi egentligen vill. 
1.       Att landstinger i Sverige ska ta ansvaret för bildtelefonförmedling som med vardagstolkning eller ett företag tar ansvaret som med texttelefonförmedlingen. 
2.       Att Tolkcentralen i Örebro har finansierat sin verksamhet med pengar från bildtelefoni för att minska på tolkbrist. Är det ett sätt att förhala och dölja problemet med tolkbristen i Örebro då den tydligen har minskat rejält sedan 2006 (då Örebro hade bildtelefonuppdraget). 

Ett argument som ständigt dyker upp är att Örebro län har kunnat effektivisera sina tolkars arbetstid genom att ha bildtelefonverksamheten som fyller ut arbetstiden och därmed kan de ha råd med fler tolkar. Frågan är, hur har alla andra landsting i Sverige klarat sig utan högre tolkbrist när de inte har en bildtelefonverksamhet? Har inte Örebro län försökt skjuta sin egen fot när de bedriver en tolkverksamhet med finansering från en annan nationell verksamhet som de egentligen aldrig fick bedriva?

Mer läsning:
Tidslinje gällande det olagliga avtalet mellan PTS och Örebro-landstinget: LÄNK
Privatisering hot mot bildtelefoni, ETC Örebro: LÄNK

 

 

Allmänt | |
Upp